Fysiotherapie of Chiropractie?

Werkgebied

Fysiotherapie is meer gericht op het spierstelsel en oefeningen doen. Manuele therapie is een specialisatie van fysiotherapie. Binnen de manuele therapie zijn er weer meerdere stromingen. Ook in de manuele therapie wordt het bewegingsapparaat behandeld maar ligt er minder nadruk op de mens als geheel (holistisch). Een chiropractor kijkt daarbij naar het gehele lichaam en niet alleen rondom het gebied waar het pijn doet.

 

Opleiding

Manuele therapie is een vervolgopleiding op de hbo-studie tot fysiotherapeut. Chiropractie is een universitaire opleiding van 5 jaar, waarbij de aankomend chiropractor aansluitend minimaal 1 jaar stage loopt onder begeleiding van andere ervaren chiropractoren voordat hij zich als zelfstandige mag vestigen.

 

Daarnaast kan een chiropractor ook uw röntgenfoto’s en MRI-scan lezen om een zo compleet mogelijk behandelplan voor u te maken.

 

Nederland

In Nederland is er nog niet de mogelijkheid om chiropractie te studeren.
Manuele therapie is een vervolg van de studie fysiotherapie, dat kun je wel in Nederland studeren. Chiropractie is op dit moment nog niet erkend door de Nederlandse overheid en kun je daardoor ook nog niet studeren in Nederland. In landen als Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten is chiropractie al jarenlang wel een erkende geneeswijze.

Chiropractie en fysiotherapie kunnen een goede aanvulling op elkaar zijn.

 

Bent u er nog niet uit wat het meest geschikt is voor u? Chiropractie Staphorst kan u adviseren.