Intro over klachten algemeen

Hieronder treft u een lijst van door ons behandelde klachten, gerangschikt naar klachtengebieden. Patiënten kunnen meerdere pijnklachten hebben in verschillende gebieden, tegelijk of achtereenvolgens. Bij veel therapieën worden dergelijke klachten als op zichzelf staand beschouwd en afzonderlijk behandeld. In onze praktijk overheerst het besef dat ze in het algemeen juist niet op zichzelf staan, maar een onderlinge samenhang vertonen in herkenbare klachtenpatronen.

 

Hoofdpijn wordt schertsenderwijs wel eens gedefinieerd als een tekort aan aspirine. Dit wat flauwe grapje maakt enerzijds duidelijk hoe algemeen voorkomend hoofdpijnklachten zijn en anderzijds hoe wijdverbreid het gebruik van pijnstillers door hoofdpijnpatienten is. Volgens een Canadese studie lijdt 14% van de bevolking aan migraine-achtige hoofdpijnen, daarnaast heeft 36% chronische spanningshoofdpijn.

 

Volgens schattingen raadplegen jaarlijks zo'n driehonderdduizend patiënten hun huisarts voor schouderklachten, gewoonlijk vanwege pijn. Het merendeel van hen wordt behandeld met pijnstillers of wordt verwezen naar fysiotherapie, waar ze vaak langdurige behandeling moeten ondergaan. In geval van acute hevige pijnklachten wordt ook wel een injectie met een krachtig ontstekingsremmend middel toegediend door de huisarts of door de inmiddels geraadpleegde orthopedisch specialist

 

In zo'n 70-80 % van de gevallen kan een hernia met chiropractische technieken effec-tief worden behandeld, bij de resterende 20-30 % procent lukt het niet en zal een operatie mettertijd noodzakelijk zijn. Helaas is niet van tevoren aan te geven of een patient in de eerste dan wel in de tweede groep valt.

Duizeligheid

klacht icoon

Hernia

klacht icoon

Ischias

klacht icoon

Tennisarm

klacht icoon

Migraine

klacht icoon

RSI

klacht icoon

Borstpijn

klacht icoon

Schouderpijn/Frozen Shoulder

klacht icoon

Kniepijn

klacht icoon

Rugpijn

klacht icoon

Nekpijn

klacht icoon

Lumbago/Spit

klacht icoon

Zwangerschapspijn

klacht icoon