Veel mensen van middelbare leeftijd en daarboven ontwikkelen pijnlijke knieën, hetzij eenzijdig hetzij beiderzijds. De aangedane knie voelt stijf en is ook wat dikker, terwijl de pijn meestal is gelokaliseerd aan de binnenkant van de knie ter hoogte van de gewrichtsspleet. Traplopen kan pijnlijk zijn en bij het opstaan na zitten is de knie eerst vaak stijf en pijnlijk. In een later stadium is ook gewoon lopen pijnlijk. In zijligging 's nachts is het veelal pijnlijk om de knieën tegen elkaar te leggen. Een kussentje kan dan soms wat verlichting brengen.


Medische Benadering
Met hun klachten gaan patienten in eerste instantie naar de huisarts, die gewoonlijk doorverwijst naar fysiotherapie. Aanvankelijk geeft dit verlichting maar na verloop van tijd niet meer, en dan komt het moment dat er röntgenfoto’s worden gemaakt. Op de foto’s is te zien dat het kraakbeen, meestal aan de binnenkant van de knie, gedeel-telijk is verdwenen. Daardoor komt er teveel ruimte in het gewricht, worden de banden te slap en kan het gewricht onstabiel worden. Daarnaast zijn er meestal ook andere tekenen van degeneratie zoals aangegroeide bothaken, een zekere mate van zijdelingse verschuiving van de botstukken van het gewricht, en soms losse stukjes binnenin het gewricht. Deze laatste kunnen eventueel door middel van een kijk-operatie worden verwijderd. In sommige gevallen wordt een zogenaamde ‘wig’-operatie uitgevoerd, waarbij een wigvormig botstukje wordt weggezaagd, zodat onder en bovenbeen onder een andere hoek op elkaar komen te staan. Meestal echter krijgt de patient te horen: slijtage! niets aan te doen! mee leren leven! Medische begeleiding is verder door middel van pijnstillers en ontstekingsremmers, totdat in laatste instantie operatief een kunstknie wordt geplaatst. De laatste jaren zijn de voedingssupplemen-ten glucosamine en chondroitine als eerste keus middelen naar voren gekomen in plaats van pijnstillers.

Chiropractische Benadering
Vanuit de chiropractie wordt het probleem gezien in een ander, meer functioneel, perspectief. Wij gaan er van uit dat de degeneratie in de knie (evenals in andere gewrichten, trouwens) een gevolg is van jarenlange disfunctie van het gewricht doordat onder- en bovenbeen niet goed sporen ten opzichte van elkaar. De overbelasting die hierdoor ontstaat geeft enerzijds pijn in banden aan de (meestal) binnenkant van het gewricht, en daarnaast extra slijtage van het kraakbeen. De pijn wordt over het algemeen dus niet veroorzaakt door de slijtage van het kraakbeen, maar door de chronische overbelasting van omringende pijngevoelige structuren. Alleen in gevallen van heel ver voortgeschreden degeneratie kan de slijtage zelf als een nieuwe oorzaak van pijn gaan optreden. De disfunctie van de knie is meestal niet een op zichzelf staan gegeven maar past in een patroon, waarbij ook de bekkengordel betrokken is. Op grond van functioneel onderzoek van de bekkengordel is jaren van te voren al aan te geven of er risico voor knie- of heupslijtage bestaat en, zo ja, aan welke kant of beiderzijds.

Behandeling
Chiropractische behandeling is gericht op zoveel mogelijk herstel van functie nl. het weer goed laten sporen van onder- en bovenbeen. Daardoor neemt de overbelasting af en dientengevolge ook de pijn, maar de opgelopen slijtage is niet meer ongedaan te maken, de knie blijft ook meestal dikker en wat stijf. Het is echter verrassend te zien hoeveel pijnverlichting gerealiseerd kan worden, zelfs in gevallen van vrij ver voortgeschreden degeneratie. Een 'wig' operatie kan in veel gevallen worden voorkomen.