Een tennisarm is een ontsteking aan de buitenkant van de elleboog, daar waar de spieren van de onderarm zijn aangehecht aan een botknobbel van de bovenarm net boven het eigenlijke gewricht zelf. Een soortgelijke, maar veel minder voorkomende onsteking aan de binnenkant van de elleboog, staat bekend als golfersarm. In beide gevallen hebben de aandoeningen weinig te maken met de desbetreffende sport waar ze naar genoemd zijn, aangezien het merendeel van de patienten in hun leven nog nooit tennis of golf heeft gespeeld.

Overbelasting
Wel is het zo dat er sprake is van een overbelastingsprobleem. Soms kan dit een eenmalige overbelasting zijn tengevolge van fysieke activiteiten, waaraan de patient niet gewend is, bijvoorbeeld bij een doe-het-zelver die een tennisarm krijgt na een weekend schrootjes schroeven aan het plafond. Dan is de oorzaak duidelijk, rust is de aangewezen therapie en herstel is meestal voorspoedig.In de meeste gevallen hebben we echter te maken met een chronisch probleem, dat ondanks langdurige fysiotherapie, al dan niet gecombineerd met injectietherapie, behandelingsresistent blijkt. Soms wordt dan wel overgegaan tot het aanbrengen van een gipsverband in een poging om door middel van absolute rust van de elleboog genezing te bewerkstelligen. Ook wordt in extreme gevallen de peesaanhechting wel operatief verlegd. Desondanks blijkt het probleem vaak terug te komen. Een van de oorzaken van de veelvuldige hardnekkigheid is dat de behandeling zich ten onrechte tot de elleboog zelf beperkt, terwijl er in werkelijkheid veel meer aan de hand is.

Chiropractisch perspectief
Vanuit een chiropractisch perspectief is een tennisarm meestal een manifestatie van een veel uitgebreidere, mechanische disfunctie, die de hele bewegingsketen van de arm omvat. Bij onderzoek worden dan ook bewegingsblokkades gevonden, niet alleen in de arm, maar ook tussen de wervels van nek en bovenrug, de aangrenzende ribben en in het schoudergewricht. Het zal duidelijk zijn dat in zo'n situatie de behandeling van alleen de elleboog weinig kans op resultaat biedt. De chiropractische behandeling van een tennisarm is daarom gericht op herstel van bewegingsfunctie van de hele bewegingsketen van nek tot pols. Resultaten zijn gewoonlijk goed indien tijdig tot behandeling wordt overgegaan. Echter in die gevallen, waarin tengevolge van langdurige chronische ontstekingsprocessen reeds onomkeerbare weefselveranderingen hebben plaats gevonden, blijft het een moeilijk probleem.